Szűkebb lakóhelyünk, régiónk, hazánk természeti értékeinek bemutatása, figyelem felkeltése ezek védelmére, károsodásuk megelőzésére. A program nagy hangsúlyt fektet a természetvédelmi területek megismerésére. A helyi vagy globális természeti és környezeti értékek, valamint problémák bemutatása és tudatosítása. Az aktív, gyakorlati tevékenységeken alapuló környezet- és természetvédelmi szemlélet megalapozása a tanulóifjúság és a felnőtt lakosság környezeti szemléletének fejlesztése (legyen pozitív és negatív élményük, nyitottabb szemmel figyeljék a környezetüket), állampolgári felelősségének erősítése (legyen véleményük, jelezzék, ha nem kívánatos eseményt láttak). A gyerekek és a családok sokoldalú tájékoztatást kapjanak lakóhelyük, megyéjük és hazánk természeti értékeiről, a globális környezetvédelmi gondokról. Az óvodai nevelés legfontosabb eleme, hogy a gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire megismerési vágyára épít. Megtapasztaltam, hogy az óvodai tanulást cselekvésre, személyes helyzetekben szerzett konkrét tapasztalatokra építsem. A gyerekeket alkalmassá kell tenni a megfigyelésre, a megfigyelésre szoktatással lehetővé tehessem számukra, hogy maguk fedezzék fel környezetüket.